top of page

 

Kosten

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering is het inzien van uw legitimatie en zorgpas, en een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Psychotherapie zit in de basisverzekering. Dit betekent dat u, zelfs zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding (van het grootste deel) van uw behandeling. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben waarop staat: verwijzing naar Specialistische GGZ of Basis GGZ en dat er vermoeden is van een DSM  stoornis.

 

De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (nederlandse zorgautoriteit).

 

Hoogte van de vergoeding

Ik heb met een aantal  zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de kosten van uw behandeling vrijwel volledig door uw verzekering worden betaald. De rekening van uw behandeling dien ik rechtstreeks in bij uw verzekeraar. Uiteraard check ik van tevoren met u of de behandeling vergoed wordt zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

 

De verzekeringen zijn opgedeeld in een paar grote clusters. Zie: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er 

 

Ik heb wel contracten voor 2024 met de volgende  cluster verzekeraars:

Het cluster; Achmea, CZ, OWM ONVZ ,  zorg en zekerheid, Menzis, ENO en  DSW, 

 

 Ik heb geen contract met VGZ,ASR  en eucare.

 

I

Wat gebeurd er als ik geen contract heb met u verzekeraar en u toch behandeling bij mij wilt?

Als u een restitutiepolis hebt krijgt u meestal 100 % van de behandeling vergoed. Als u een naturapolis hebt is dit per verzekeraar verschillend:

(https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2014/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-GGZ-2015-Contractvrij.pdf&hl=nl)

Hierdoor kan dus een verschil bestaan tussen wat u moet betalen en wat u terug krijgt.

Omdat ik graag wil dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen zal ik met u overleggen wat u eigenbijdrage per sessie zal zijn.

 

 

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2013 is er een verplicht eigen risico van (in de meeste gevallen) €385,- bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent voor 2023 dat uw zorgverzekeraar de eerste €385,- van de door u gemaakte zorgkosten bij u in rekening zal brengen. Uw behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed, maar telt wel mee voor het eigen risico. Heeft u eerder dit jaar nog geen zorgkosten gedeclareerd, dan kan het dus zijn dat uw zorgverzekeraar u een rekening stuurt. Uw eigen risico kan ook hoger zijn als u dat zo hebt afgesproken met uw verzekeraar.  U kunt bijvoorbeeld een lagere maand premie betalen en in ruil daarvoor uw eigen risico verhogen. Kijkt u  hiervoor in uw polis voorwaarde.

 

Uitgebreid informatie hierover staat ook op de website van de beroepsvereniging: http://www.psynip.nl/toolbox-kostenbewustzijn-zorgverzekeringswet-ggz-versie-18-juli-2016_.pdf

bottom of page