top of page

U hebt een verwijzing van uw huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen POHGGZ, en jeugdartsen mogen verwijzen. Sommige verzekeraars staan ook verwijzingen door medisch specialisten toe. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog plaats heeft. Op de verwijzing dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

• De diagnose (classificatie DSM-IV-TR) die u vermoedt

• De AGB-code van de verwijzer

• De naam, het adres en de handtekening van de verwijzer

• De vermelding dat u verwijst voor Specialistische GGZ (of Generalistische Basis GGZ)

 

 

Mijn contact gegevens zijn: Janice de Klerk Cruquiusweg 32 1019AT Amsterdam  

tel 0653122474       email; janicedeklerk@xs4all.nl

 

 

Toegankelijkheid: Niet toegankelijk voor mindervaliden, niet toegankelijk voor een rolstoel.

 

Ik biedt ook digitale consulten aan.

 

Ik heb helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ik zit helemaal vol en ook mijn wachtlijst is helaas vol. bijgewerkt op 01-05-2024

 

 

Dat betekent dat vanaf dan de intake maar ook direct de behandeling kan beginnen.Ik hanteer geen verschillende wachttijden voor verschillende diagnose groepen of verschillende verzekeringen.Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

bottom of page